Energie Erlebnis Zentrum Aurich

Het „Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrum in Aurich, EEZ” (d.w.z. het Auricher energie-, vormings- en belevingscentrum) is een toeristische attractie en een plek om te leren buiten schoolverband, waar het spannend en plezierig toegaat en waar beleven en leren hand in hand gaan.

 

De wereld van morgen in Aurich beleven en actief vorm geven!

 

In Aurich ontstaat een bijzondere toeristische attractie - een unieke plek om buitenschools te leren. Dit door het Land Niedersachsen en de Landkreis Aurich gesubsidieerde „Energie- Bildungs- und Erlebniszentrum” (EEZ) gaat mogelijkheden bieden om te beleven, te leren, en om spannende en plezierige ervaringen te verzamelen.

De geënsceneerde en interactief te ontdekken tentoonstelling over het thema energie, de praktijkgerichte afdeling natuur en techniek, waar technische vorming actief omgezet kan worden, het experimentarium met toekomstlaboratorium voor experimenteel leren alsook het centrum voor gezonde voeding in het EEZ doen spannende inzichten, belevenissen en ervaringen verwachten. Hier krijgt interdisciplinair leren met alle zinnen in een heel speciale omgeving gestalte.

 

De natuurwetenschappelijke grondslagen van de energie evenals de onderwerpen energieomzetting en energieverbruik worden op moderne en algemeen begrijpelijke wijze onderwezen. Door spectaculaire ensceneringen zal energie zichtbaar en tastbaar gemaakt worden. De begrijpelijk voorbereide en geënsceneerde onderwerpen alsook de hierbij passende tentoonstellingstukken, die uitgeprobeerd kunnen worden, tonen aan dat energie op bijna alle gebieden een rol speelt. De tentoonstelling en de laboratoria geven unieke inzichten. Het EEZ inspireert alle zinnen – op speelse wijze met spanning en plezier.

 

Het EEZ wil bezoekers van verschillende leeftijd en opleiding direct aanspreken. De interactieve - in de vorm van een didactisch speels opgezette - tentoonstelling zal bezoekers en geïnteresseerde groepen mogelijkheden bieden om het onderwerp energie elk voor zich uit zijn eigen perspectief te ontdekken.

In voorbereide en begeleide leerstappen kunnen scholieren, leerlingen en studerenden experimenteel en praktijkgericht werken en zo grondslagen, samenhang en uitwerkingen van energieomzetting en energiegebruik doorgronden. De leerstof zal - aangepast aan de curricula voor natuurwetenschappelijk-technisch onderwijs op scholen - tastbaar en praktijkgericht toegankelijk gemaakt worden. Vooral bij scholieren, leerlingen en studerenden zal op deze manier interesse aan natuurwetenschappelijke vragen gestimuleerd worden.

Met betrekking tot een gedegen beroepsoriëntatie is de coöperatie met de leerlingenopleiding en met betrekking tot moderne onderwijsmethodes het nauwe contact met het “Studienseminar” in Aurich van groot belang - een bijzonderheid in de zin van een oriëntering op duurzame ontwikkeling. Beide instellingen zijn op de campus van het EEZ vertegenwoordigd.

 

De spannende energiewereld in Aurich zal in 2014 haar poorten openen.

Wees nieuwsgierig! Wij houden u op deze plaats voortdurend over onze ideeën en ontwikkelingen van het EEZ op de hoogte.

 

 

Contact:

Stadt Aurich

Hartwig Kuiper,

Bürgermeister-Hippen-Platz 1, 26603 Aurich ( kuiper@stadt.aurich.de )

 

 

 

 

 

Planning

Bauskizze
Ansicht Vorne
Ansicht Nord-West
Ansicht Süd-West