NEND - Energienetwerk van onschatbare waarde

NEND is een initiatief van samenwerkende Duitse en Nederlandse overheden. De belangrijkste taak van NEND is lokale overheden, kennisinstellingen, instanties en bedrijven te stimuleren en te ondersteunen bij het verwerkelijken van het gemeenschappelijke doel: het versterken van de positie van onze regio op het gebied van duurzame energie. NEND concntreert zich op vier thema’s: Energiebesparing, Duurzaam bouwen, Energie uit biomassa en Zonne-energie. Het NEND biedt:

Contacten

 

De belangrijkste taak van het NEND is andere partijen met elkaar in contact te brengen. Het NEND organiseert en produceert:

 

  • Studiedagen en congressen
  • Wedstrijden
  • Excursies

Advies, informatie en ondersteuning

In het grote netwerk is altijd een partij te vinden die antwoord heeft op uw vragen; in de eigen regio, dus dichtbij huis. Dat betekent korte lijnen en optimale omstandigheden om ook in praktische zin samen te werken.

Subsidies

In het kader van NEND is in de periode 2010- 2012 totaal 1,2 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren en faciliteren van kansrijke samenwerkingsprojecten.

Projecten

De adviezen, ondersteuning, contacten en subsidies van NEND vormen het begin. Vervolgens komt het erop aan aan de slag te gaan; om de goede ideeën om te zetten in concrete acties en samenwerkingsprojecten. NEND participeert in 15 projecten.

Alle informatie over de projecten vindt u op de themapagina’s.

Contact

Projectbureau NEND
Peter Schouwstra
Brigitte Meiberger
Remko Strobel
Tel: +31 (0)50 316  4766 
E-mail: nend@provinciegroningen.nl

Projekt-Website

www.nend.eu